Политика за внасяне на напитки и храна на входа!

ВАЖНО : политика за внасяне на напитки и храна на входа :

* може да се внася храна всякаква в какъвто обем желаете (естествено в границите на разумното). всеки поема ангажимент да си събере отпадъците.
* стъклени бутилки не се допускат по никакъв повод и по никакъв начин (от съображения за сигурност).
* всички бутилки (без изключение) се отварят на входа. от съображения за сигурност
* може да се внасят по една бутилка твърд алкохол и до 3 бутилки на човек безалкохолни/бира.
* за внесените напитки се заплаща такса РИСК в размер на 4лв на бутилка твърд алкохол и 1лв за бутилка бира.

ЗАБ : Смисълът на Такса РИСК е в това, че с акта на внасяне застрашавате останалите посетители (и себе си) от употреба на напитки, които са с неизяснен произход! Организаторите не могат да гарантират и няма как да проведат полеви тест какво е сипано в домашната ракия, нали така ?